GAMMEX AMT Eldiven Performansı

GAMMEX AMT ELDİVEN BİLEŞENİ VE PERFORMANSI

 

CHG (Klorheks Idin Glukonat) NEDİR?


CHG klorheksidin (di) glukonatın kısaltmasıdır. Kimyasal olarak, klorheksidinin glukonik asitle (meyvelerde, balda, şarapta vs. doğal olarak oluşan doğal bir asit) reaksiyona girmesinin ürünü olan bir klorheksidin tuzudur. Kimya eğitimi almış kişiler 2 glukonik asit molekülünün 1 klorheksidin molekülüne bağlanacağını zaten bildiğinden, diglukonat kelimesindeki "di" öneki sıklıkla ihmal edilir. 

 

CHG'nin antiseptik aktivitesi klorheksidin molekülündedir. Bununla birlikte, çoğu zaman, suda kolayca çözünebilen klorheksidin tuzları kullanılır.

 

NEDEN CHG?

 

Gammex® Powder-Free with AMT Antimicrobial Technology eldivenlerde CHG'nin etkin bir bileşen olarak kullanılmasının haklı sebepleri vardır:

 

 

  Geniş kapsamlı in vitro ve in vivo testlerde Gammex® Powder-Free with AMT eldivenlerin mikrobiyal yükü kontrol eldivenlerine kıyasla > 4 log azalttığı bulunmuştur. Geniş bir yelpazedeki bakteri ve virüslere karşı yapılan testlere ek olarak diğer testler de bu teknolojinin gerçek kullanım koşulları altında etkili olduğunu göstermiştir. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

 

  4 log azalmanın normal tuzlu su çözeltisi, kan ve yapay ter varlığında ölçüldüğünün gösterilmesi.


  4 log azalmanın 2 yaşındaki eldivenlerle bile hâlâ sağlandığının gösterilmesi (gerçek zamanlı yaşlandırma).


  4 log azalmanın çok küçük inokülüm hacimleriyle elde edildiğinin gösterilmesi (iğne deliği simülasyon çalışması).


  Öldürme oranının eldiven ebatlarından (5.5 ila 9.0) ve eldivenin enfekte olan alanından bağımsız olarak ve tutarlı biçimde sağlandığının gösterilmesi (testler her bir parmak üzerinde ve avuç içi ve elin sırt kısmındaki 4 farklı noktada gerçekleştirilmiştir).

 

CHG hemen, persistan ve rezidüel aktivite sağlar ve diğer yaygın antiseptiklerle karşılaştırıldığında en performanslı çözelti olarak tarif edilmiştir.

 

 

Hemen etki = antiseptikle temasın hemen ardından, tipik olarak, temastan itibaren 1 dakika içinde ölçülür.
- Persistan etki = antiseptik uygulandıktan sonra belirli bir süre mikrobiyal sayımların bazal popülasyon sayılarını aşmasını engelleyebilmektedir.
- Rezidüel etki = antiseptik günlerce tekrar tekrar kullanıldığında birikimsel antimikrobiyal etkileri; yani, bazı antimikrobiyaller uzun süre kullanıldıklarında, cildin stratum corneum'undan emilirler, bu da sonuçta cilt yüzeylerinin bazal düzeylere ulaşan mikrobiyal re-kolonizasyonunu önler.

 

GAMMEX AMT BARİYERLİ ELDİVENİN VİRÜS VE BAKTERİLERE KARŞI ETKİ SÜRESİ VE ÖLDÜRME ORANI

 

Virüs/Bakteri AdıEtki SüresiÖldürme Oranı %*
Hepatit C1-2 Dakika%99
HIV1-2 Dakika%99
Gram Negatif Bakteriler1-2 Dakika%99.7 ila %99.9
Gram Pozitif Bakteriler1-2 Dakika%99.7 ila %99.9

 

 

GAMMEX AMT ELDİVEN PERFORMANSI

 

Asepsi, antisepsi ve antimikrobiyal prof-laksi alanında sağlanan büyük ilerleme­lere karşın cerrahi alan enfeksiyonları (CAE), cerrahi girişim uygulanan hastalarda halen en önemli mortalite ve morbidite nedeni olma özelliğini sürdürmektedir. Cerrahi alan en­feksiyonları ile ilgili sorunların çözümlenme­sinde büyük katkısı bulunan Gammex Amt Antimikrobiyel Eldivenin sağladığı yararlara ve yapılan araştırmalara ilişkin dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 Mistelli Economic burden of SSI 2011 (PDF)

 Mistelli SSI 2012 (PDF)

 NL Breda Study 2012 - Bundle of Care to reduce SSI (PDF)

 SSI In colon surgery Hübner 2011 (PDF)

* SGK Geri Ödemesi Vardır!

GAMMEX® Powder-Free with AMTsağlık çalışanlarının cerrahi prosedürler sırasında patojenlere maruziyeti azaltmak amaçlı steril, antibakteriyel ve antiviral bariyerli bir cerrahi eldivendir.
GAMMEX AMT ELDİVENİ YAKINDAN TANIYALIM!

 

ETKİNLİKLER!